ODPOVĚDNÁ OSOBA:

Marta Melicharová
marta.melicharova@centrum.cz

Předškolní žactvo

Děti se seznamují s nářadím a náčiním v tělocvičně (lavičky, žebřiny, švédská bedna, míčky, gymbally, házecí kroužky atd.). Postupně se učí samostatnosti. Jde více o navazování kontaktu a pobyt v kolektivu. Pravidelně se zúčastňují župní soutěže všestrannosti a mají možnost porovnat své dovednosti se stejně starými dětmi z jiných sokolských jednot. Cvičení je určeno pro dětí od 4 do 7 let.

 

O prázdninách a státních svátcích se necvičí.

 

Začínáme od 13. 9. 2022 dle rozvrhu.

 

Cvičení probíhá: v úterý a čtvrtek od 17.00 do 18.00 - cvičitelka Marta Melicharová.

PŘÍSPĚVKY: