ODPOVĚDNÁ OSOBA:

Eva Svobodová

604 960 952

Senioři

Cvičení je zaměřeno na zdravotní tělocvik, cvičení s náčiním, drobné sportovní hry, turistiku a výlety. Nedílnou součástí je nácvik skladeb pro různá veřejná vystoupení a sokolské slety, společenské akce a besedy.

 

Cvičení probíhá v úterý a čtvrtek od 9.00 do 10.00 - cvičitelka Ing. Hana Sklenářová

 

Zdravotní tělocvik: ve středu od 9.00 do 10.00 a od 10.15 do 11.15 - cvičitelka Šárka Königsmarková

PŘÍSPĚVKY: