ODPOVĚDNÁ OSOBA:

Ing. Kateřina Koláčná
k.kolacna@email.cz
None

Žákyně

Náplní cvičení je všestranná průprava – sportovní gymnastika, atletika, míčové hry i pobyt v přírodě. Pravidelně se zúčastňují župních přeborů všestrannosti ve sportovní gymnastice, šplhu, plavání, atletice, vybíjené, zálesáckého závodu zdatnosti a Teamgymu. V mnohých činnostech se svými výsledky nominují na přebory České obce sokolské. V neposlední řadě nacvičují skladby pro různá veřejná vystoupení a sokolské slety.

 

O prázdninách a státních svátcích se necvičí.

 

Začínáme od 13. 9. 2022 dle rozvrhu.

 

Cvičení je určeno pro dívky od 1. třídy ZŠ. Cvičení probíhá v úterý a čtvrtek od 18.00 do 19.00

PŘÍSPĚVKY: