ODPOVĚDNÁ OSOBA:

Ing. Hana Sklenářová
hana.sklenar@gmail.com

Žákyně

Náplní cvičení je všestranná průprava – sportovní gymnastika, atletika, míčové hry i pobyt v přírodě. Pravidelně se zúčastňují župních přeborů všestrannosti ve sportovní gymnastice, šplhu, plavání, atletice, vybíjené, zálesáckého závodu zdatnosti a Teamgymu. V mnohých činnostech se svými výsledky nominují na přebory České obce sokolské. V neposlední řadě nacvičují skladby pro různá veřejná vystoupení a sokolské slety.

 

Cvičení je určeno pro dívky od 7 let. Cvičení probíhá v úterý a čtvrtek od 18.00 do 19.00

PŘÍSPĚVKY: