Platba příspěvků 2021/2022 (COVID)

Cvičenci, kteří měli zaplaceno za období leden-červen 2020->mají automaticky zaplaceno za období září-prosinec 2021. Noví členové platbu uhradí nejpozději do 30. 9. 2021.