Platba příspěvků 2020/2021

Cvičenci, kteří měli zaplaceno za období leden-červen 2020->mají automaticky zaplaceno za období září-prosinec 2020. Noví členové platbu uhradí nejpozději do 30. 9. 2020.