ODDÍL VŠESTRANNOSTI

Nabízí sportovní aktivity všem věkovým kategoriím – od cvičení rodičů s dětmi až po zdravotní tělocvik pro seniory.
Náplní dětských, žákovských a dorosteneckých cvičebních hodin je všestranná sportovní průprava (základy sportovní gymnastiky, atletika, TeamGym, míčové hry) či pobyt v přírodě. Důraz je kladen i na fungování dítěte v kolektivu a zvládnutí základních pravidel při pobytu v tělocvičně. Cvičenci se pravidelně zúčastňují župních přeborů a mají tak možnost porovnat své dovednosti se stejně starými dětmi z jiných sokolských jednot. V mnohých činnostech se svými výsledky nominují na přebory České obce sokolské. V neposlední řadě nacvičují skladby pro různá veřejná vystoupení a sokolské slety.
Dospělí a senioři si mohou vybírat mezi zdravotním tělocvikem, kondičním cvičením nebo nácvikem skladeb pro různá veřejná vystoupení a sokolské slety.
Nedílnou součástí aktivit oddílu všestrannosti jsou i společenské a kulturní akce.  Pravidelně pro své členy pořádáme výlety a turistické akce.
Všechna cvičení probíhají pod vedením kvalifikovaných cvičitelů, kteří se pravidelně vzdělávají a přizpůsobují obsah svých hodiny aktuálním trendům.
Cvičební rok začíná v září a končí v červnu. Ale můžete se k nám přidat, ať přijdete v lednu, dubnu nebo listopadu.