11

Staň se kolínským sokolem

  • před první návštěvou cvičení se vždy informujte na emailu u cvičitelů dané kategorie, zda je na cvičení volná kapacita
  • kapacita cvičení je omezena a přednost mají vždy stávající členové
  • o prázdninách a státních svátcích se necvičí
  • cvičení začíná v září a končí v červnu, konkrétní data jsou vždy včas zveřejněna
  • příspěvky se vždy platí na kalendářní rok (nikoliv školní rok), lze ale platit na pololetí (únor - červen nebo září - leden)

Sokol 160 let

Jsme moderní. Začínáme od kolébky.

Zyth is a New-York-based gym focused on modern workout. From our inception in 2007, we have been serving with more than 10,000 customers.