ODDÍL VŠESTRANNOSTI

Sokolská všestrannost nabízí sportovní aktivity všem věkovým kategoriím:

cvičení rodičů s dětmi
předškoláci
žactvo
ženy
zdravotní tělocvik
senioři

Náplní cvičebních hodin je všestranná sportovní průprava, především u dětí je kladen důraz na fungování v kolektivu. Cvičenci se pravidelně zúčastňují župních přeborů. V mnohých činnostech se svými výsledky nominují na přebory České obce sokolské.


V neposlední řadě nacvičují skladby pro různá veřejná vystoupení a sokolské slety. Nedílnou součástí aktivit oddílu jsou i společenské a kulturní akce.  Pravidelně pro své členy pořádáme výlety a turistické akce.


Všechna cvičení probíhají pod vedením kvalifikovaných cvičitelů, kteří se pravidelně vzdělávají a přizpůsobují obsah svých hodiny aktuálním trendům.


Cvičební rok začíná v září a končí v červnu.