NOVÁ KRONIKA TJ SOKOL KOLÍN

Na základě doporučení sestry Evy Svobodové začinám psát Novou kroniku TJ Sokol Kolín.

Jde v sásadě o pokračování kroniky Sokola Kolín, kterou vedla jedna sestra o níž ví sestra Svobodová.

Zmínění kronika se momentálně postrádá, proto jsem ji dosud neviděl. Nicméně až se najde rád si ji celou prostuduji a připravím z ní editovanou novou verzi do této Nové kroniky, nebo ji celou, beze změn, zařadím sem. Nová kronka je míněna jako pokračování oné původní kroniky, psané rukou (podle sestry Evy S. ve velkém sešitu).


Nová Kronika TJ Sokola Kolín bude v internetové verzi. Bude jen jedna verze, hlavní nebo chcete li originální, řádně číslovaná podle stránek tak, aby do ní kromě mě nikdo nemohl svévolně zasahovat. Veškeré změny, opravy a úpravy budou prováděny dodatečně a jako takové řádně vepsány na číslovaných stránkách. Mám zkušenosti z TJ Sokol Londýn, kde jsem působil dlouho jako vzdělavatel a editor časopisu Vzlet,  a kde se po Listopadové revoluci 1989 “ztratily” strojopisné zápisy TJ Sokol Londýn, založené v roce 1903. “Ztratily” se během rozsáhlé rekonstrukce v l.patře Bohemia House (74 West End Lane, bývalý Čsl. Národní dům). Tam bývala knihovna TJ Sokola Londýn s archivem. Po rekonstrukci čsl.Národního domu v té místnosti vznikly dámské záchody. Podlemě je vysvětlení dvojí: buď byly zmíněné zápisy TJ Sokola Londýn během rekostrukce vyhozeny do popelnice, anebo si je někdo odnesl domů.   


Jakožto autor/editor Nové kroniky TJ Sokola Kolín přijímám texty psané rukou i na počítači, pokud možno ve wordu. Pokud budu texty upravovat, uvědomím autora příspěvku před zahrnutím do Kroniky. Rukou psané příspěvky budu přepisovat anebo zařadím jejich fotokopii do originální vezre Kroniky. 


Fotografie, kresby apod., které mi budou přeposlány elektronicky, budu vybírat a ty vybrané zahrnu do Kroniky. Jakožto příznivec historiografie trvám na tom, aby veškeré fotografické i jiné záznamy byly opatřeny datem a dalšími faktogrfafickými údaji. Snímky a jiné záznamy nejasného stáří či jinak nekvalitní hodlám buď s díky odmítat, anebo podle vlastního uvážení přepisovat, tak aby bylo možné je do Kroniky zahrnout. 


Milan Kocourek

Zyth is a New-York-based gym focused on modern workout. From our inception in 2007, we have been serving with more than 10,000 customers.