PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA 2022

8.10. se na kolínském Kmochově ostrově konala slavnost na počest dvou významných výročí. Oslava 160. výročí založení TJ Sokol Kolín byla spojena s tradičním pouštěním lodiček u příležitosti Památného dne sokolstva.

Zahájení se ujala Městská hudba Františka Kmocha, která pod vedení šéfdirigenta Miloslava Bulína, připravila pro tuto příležitost program složený převážně ze sokolských pochodů. Moderátor odpoledne Václav Balík připomněl, že i Městská hudba je spojena se Sokolem a vznikla původně jako sokolská kapela. Nutno připomenout, že ačkoli už dlouho oficiálně se Sokolem propojena není, stále s ním udržuje vřelé vztahy a zúčastňuje se i průvodů na sokolských sletech.

A protože potravu pro ucho je dobré doplnit i pastvou pro oko, většinu skladeb doplňovaly svým vystoupením mažoretky ze slavné kolínské skupiny Srdíčko.

Po „Kmochácích“ následovalo vystoupení Flying boys - komicko akrobatické skupiny, která funguje pod hlavičkou oddílu gymnastiky. Jejich vystoupení rozesmálo početné diváky a uvolnilo atmosféru.

Následoval rozhovor moderátora se starostou Sokola Kolín Václavem Barešem. Ten osvětlil význam Památného dne sokolstva a symboliku pouštění lodiček se svíčkami za každého sokola umučeného v některém z odbojů.

Vrcholem programu pak bylo vystoupení Kolínského bigbandu. Ten si pro tuto příležitost připravil repertoár složený výhradně z českých písní, což pro toto těleso není úplně obvyklé.

Po ukončení koncertu byli diváci i účinkující vyzváni, aby šli vypustit lodičky se svíčkami.

O distribuci lodiček se staraly členky oddílu všestrannosti.

 

Akce byla důstojnou oslavou výročí založení i připomínkou obětí z řad Sokola. Návštěvnost byla dobrá, na závěrečný koncert se hlediště amfiteátru prakticky zaplnilo. Bylo vypuštěno téměř 200 lodiček, divácká účast byla ještě vyšší.

NutNo podotknout, že i počasí bylo nakloněno, odpoledne ještě krásně svítilo sluníčko a ani po setmění se neudělala přílišná zima.

Po loňském pouštění lodiček ve větru a dešti, kdy žádná svíčka nevydržela hořet více než pár metrů cesty, jsme opravdu rádi, že se to letos tak pěkně vydařilo.

 


Zyth is a New-York-based gym focused on modern workout. From our inception in 2007, we have been serving with more than 10,000 customers.