Oslava TGM

Každý rok si připomínáme výročí narození spoluzakladatele Československé republiky TGM. Také letos jsme se sešli před jeho památníkem u kolínského gymnázia a uctili jeho památku položením květin. Nebyli jsme tam v pondělí 6. března odpoledne všichni - někteří se zúčastnili slavnostního zasedání v parlamentu na počest TGM v Praze, které se konalo ve stejnou dobu.

MK pronesl u památníku TGM před kolínským gymnáziem krátkou řeč, ve které zmínil jeho pobyt v Londýně za první světové války od podzimu 1915 do jara 1917.

Mezi londýnskými sokoly byla po komunistickém puči roku 1948 sestra Zdeňka Pokorná, která znala TGM osobně. Jako účastnice druhého odboje byla za druhé světové války vězněna za to, že na jižní Moravě převáděla československé vojáky a letce přes hranici do Maďarska, odkud směřovali do Jugoslávie aby později bojovali proti okupantům v řadách čsl. zahraniční armády a britského královského letectva RAF. V uznání za tuto činnost se sestra Pokorná stala po válce členkou čsl.obce legionářské. Ve Spojeném království po roce 1948 nikdy nepožádala o britské občanství. Byla to příkladná vlastenka hrdá na svůj československý pas a celý život hájila nekompromisně názor, že nemůže být pravým demokratem ten, kdo neznal TGM osobně. Zemřela v Londýně ve věku 101 let.

Zyth is a New-York-based gym focused on modern workout. From our inception in 2007, we have been serving with more than 10,000 customers.