Rozhovor s br. Těšitelem

Josef Těšitel se narodil 14.prosince 1957 v Kolíně. Kdo byl jeho největší inspirací pro vypěstování zdatnosti těla a duše?

JT Inspirací byli rodiče - od mládí mě vedli ke sportu, matka byla členkou kolínského Sokola. Jako dítě jsem vystřídal několik sportů – házenou, fotbal


MK Co jsi v mládí věděl o Sokolu?

JT V mládí jsem toho o Sokolu moc nevěděl. V učebních osnovách Sokol nebyl. Moje povědomí o Sokolu jsem začal vnímat od žákovských let a od bývalých Sokolů - bratr náčelník Karel Hynek s manželkou a několik dalších cvičitelek - Lída Havlíčková, Věra Cháberová a další.


MK Jak k tomu došlo, když ses stal členem Lokomotivy? Kdy to bylo?

JT Členem Lokomotivy Kolín jsem se stal v roce 1961, kdy mě matka přivedla do cvičení předškoláků


MK Jak často jste cvičili?

JT Cvičili jsme dvakrát týdně - tento model funguje dodnes


MK Cvičil jsi na spartakiádách?

JT Cvičil jsem na dvou spartakiádách - v roce 1980 a 1985 - a nestydím se za to.


MK Jak jsi reagoval na snahy obrodit Sokol v r.1968?

JT Pokus o obnovu Sokola v roce 1968 jsem nevnímal. Bylo mně 11 let. Projevilo se to ale v roce 1969, kdy byla sokolovna na nějakou dobu uzavřena. Až později jsem se dozvěděl, že to byl “trest” tehdejšího režimu a snaha zlikvidovat Lokomotivu.


MK Během tzv sametové revoluce r.1989 jsi přetáhl celou Lokomotivu Kolín do Sokola. Jak jsi to provedl a co se stalo s Lokomotivou?

JT Lokomotiva Kolín měla 15 oddílů a cca 1600 členů. Mimo sokolovnu vlastnila kolínskou jízdárnu, loděnici na Sandberku a loděnici v Borkách, dnešní Orel.

Umožnili jsme přípravnému výboru kolínského Sokola jednat v sokolovně a od začátku jsme byli otevřeni komunikaci a jednání. Kolínský Sokol je čtvrtou nejstarší tělocvičnou jednotou České obce sokolské. Od samého začátku bylo jasné, že vést restituční spor předem prohraný by ohrozilo činnost všech oddílů Lokomotivy.

Vzhledem k emočně vypjaté době nebyla jednání jednoduchá. Výsledkem bylo, že oddíly, které nebyly vázané na budovu sokolovny se rozhodly odejít a osamostatnit se. Se všemi byly uzavřeny písemné dohody o majetkovém a finančním vypořádání ke konci roku 1990.

Většina si zachovala název Lokomotiva, ale každý samostatně. To byla určitá výhoda pro vstup oddílů ZRTV, sportovní gymnastiky, kuželek, karate, zápasu, kulturistiky, šachů, lyžování, stolní tenis do Sokola k 1.1. 1991.


MK Kdy jsi byl zvolen starostou kolínské jednoty? Ve funkci jsi byl nejen nejen schopný, nýbrž i oblíbený. Která byla během Tvého starostenství největší výzva?

JT Starostou Sokola Kolín jsem byl zvolen v březnu 2004, do té doby jsem byl jednatelem. Důvodem byly špatné osobní vztahy členů výboru s předchozím starostou Josefem Kohoutem, kritický stav ekonomiky. První velkou výzvou bylo odvrácení insolvence - dlužili jsme firmě REAL s.r.o. cca 1 milion korun za špatně zvládnutou přístavbu sokolovny v roce 2001. To se v roce 2004 podařilo a sokolovna byla zachráněna. Podařilo se postupně stabilizovat finance, byl zajištěn provoz sokolovny, činnost oddílů a podařilo se realizovat i několik investičních akcí.


MK Působíš v Ústředí ČOS. Od kdy?

JT Členem Předsednictva ČOS jsem od listopadu 2001. Jednatelem ČOS jsem od roku 2016, tedy třetí volební období.


MK Shodnete se v Předsednictvu ČOS v otázkách politických i jiných bez větších problémů? Hlasujete často, nebo postupujete hlavně na základě konsensu?

JT Předsednictvo ČOS se skládá ze 13 členů. ČOS je součástí spolkové činnosti v rámci ČR. Ovlivňují nás politická rozhodnutí Vlády ČR, Poslanecké sněmovny a dalších státních institucí. Své postavení si musíme tvrdě obhajovat bez ohledu na více jak 160. letou historii.

Jsme demokratická organizace. V tomto duchu probíhá i hlasování Předsednictva ČOS. Nikdy to není jednoduché a jednoznačné, ale vždy v zájmu celého hnutí.


MK Na setkání prezidenta Václava Havla se zahraničními Sokoly na zámku v Lánech v červenci 1990 byl pan prezident západními starosty Sokola dotázán co soudí o státních dotacích do Sokola: západní sokolské jednoty žádné státní dotace nedostávají, a žádné státní dotace nebyly ani za První republiky. Prezident odpověděl, že pokud Sokol bude mít hodně členů, bude dostávat hodně dotací. Jinak budou dotace malé, úměrné podle počtu členstva. Ten rozhovor jsem tehdy natáčel pro BBC, byl odvysílán hned večer. Obešel by se podle Tebe dnešní Sokol bez státních dotací?

JT Prezident Václav Havel se stal čestným členem Sokola, stejně jako TGM obdržel členský průkaz a hrdě se myšlence Sokolství hlásil.

Od samého obnovení kolínského Sokola bylo jasné, že se jeho činnost bez státních dotací neobejde


MK Do jaké míry upřednostňuješ v Sokole děti a ženy?

JT Všichni členové kolínského Sokola mají stejná práva - nikdy jsem nerozlišoval pohlaví ani věk.

Prioritou vždy bylo sportování mládeže, jak já jsem s oblibou říkal „od kojenců po kojence“, od rodičů s dětmi po seniory.


MK Jak vidíš budoucnost Sokola Kolín?

JT Budoucnost kolínského Sokola bude taková, jakou si jeho členové zaslouží. Po personální i ekonomické stránce je Sokol plně funkční i po mém ukončení práce starosty a člena výboru.

Zyth is a New-York-based gym focused on modern workout. From our inception in 2007, we have been serving with more than 10,000 customers.