Sestra Eva Svobodová je Osobností Kolína roku 2024

Starosta Kolína Michael Kašpar uvítal hosty pod skvostným triptychem města Kolína od Václava Radimského v krásné, dřevem bohatě obložené obřadní síni. Sál byl plný, jen fotografové stáli – zpočátku v blízkosti tabule s bohatým pohoštěním v podobě obložených chlebíčku a sladkého pečiva. Po dvou písních v podání vynikajícího zpěváka Pavla Konývky a jeho klavírního doprovodu starosta Michael Kašpar uvítal přítomné a začal slovy uznání pro sestru Evu Svobodovou, rozenou Kolíňačku, která strávila svůj život službou rodině, Sokolu a Kolínu. Použil některé citáty z mého doporučujícího dopisu. Sestra Eva pochází ze sokolské rodiny, od dětství je s naším městem nerozlučně spjata. Vystudovala tělesnou výchovu na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a celý život vyučovala tělesnou a brannou výchovu na gymnáziu a na zdravotnické škole v Kolíně. Zúčastnila se XI. všesokolského sletu roku 1948 a po Listopadové revoluci se zasloužila o obnovu Sokola. Působila jako lektorka při ústředních srazech ČOS v Tyršově domě i v jednotách. S manželem Jaroslavem vzorně vychovali čtyři děti. Založili loděnici na Labi u Hánin a organizovali tam bohatý společenský život v oddílech kanoistiky jak v rámci Sokola tak v oddílech Jiskra a Tatra. Řadu let spolupracovala se Svazem invalidů v Kolíně a už mnoho let je oblíbenou vedoucí oddílu všestrannosti Sokola Kolín. Sestra Svobodová je obřím přínosem pro Kolín i Sokol. Tři z jejích dětí byli v obřadní síni přítomni a matce nadšeně blahopřáli.

Starosta Michael Kašpar pak vzdal hold Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje a odevzdal diplom s klíčem města Kolína jeho šéfovi Daliboru Zemanovi, kterého v obřadní síni doprovázela celá řada z jeho kolegů. Jejich příkladné a obětavé práci vděčíme za ochranu a pomoc v nejrůznějších mimořádných situacích. Bylo to velmi příjemné odpoledne. V obřadní síni pokračovaly přátelské rozhovory při vzorném pohoštění, o které se postarali pracovníci radnice. Sestra Eva Svobodová pak pozvala celou přátele a známé do kavárny Monet, kde družná zábava pokračovala ještě několik hodin.

Milan Kocourek

Zyth is a New-York-based gym focused on modern workout. From our inception in 2007, we have been serving with more than 10,000 customers.