NOC SOKOLOVEN 2022

Noc sokoloven 2022

 

V pátek 24.6. byla také v kolínské sokolovně od 17 hodin pořádána Noc Sokoloven. Byly na ní předvedeny ukázky skladeb SokolGym z Brna a Pardubic Spějme dál, Jedeme na výlet, Kabely a dráty a Optimistky. Pak byly předány odměny vedoucím cvičitelkám za vzornou přípravu a nacvičování sestav. Byla oceněna práce sester Marty Melicharové, Jany Kosařové a Dany Kašparové. V 1740 se přítomní rozdělili do dvou zájmových skupin: jedna skupina se odebrala do výborovny na promítání fotografií a druhá zůstala v tělocvičně, kde její účastníci pořádali hry a cvičení.

Zyth is a New-York-based gym focused on modern workout. From our inception in 2007, we have been serving with more than 10,000 customers.