ŽUPNÍ LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2022

V roce 2022 se konal již 24. letní dětský tábor župy Tyršovy. Pravidelnými návštěvníky jsou i děti ze Sokola Kolín. Tábor byl pořádán v termínu 7. 8. - 14. 8. v rekreačním středisku Naděje ve Svratouchu. Tento areál jsme využili již potřetí. Tábor se tu konal v roce 2015, 2021 a 2022. Kapacita tábora je nastavena na 60 dětí a tuto kapacitu jsme letos využili naplno. Vedoucích bylo 10. Konkrétně 13 dětí a 5 vedoucích bylo ze Sokola Kolín. Téma letošního tábora neslo název Rytíři kulatého stolu. Celý týden přálo krásné počasí, pršelo až poslední noc. Všech 60 dětí bylo rozděleno do 4 rytířských družin (Majorití, Lazarité, Templáři a Johanité), ve kterých celý týden sbíraly soutěžní vlaječky, které se na konci tábora proměnily ve věcné ceny. Každý rok si děti odvážejí stejná táborová trička, letos byla trička šedivá jako rytířské brnění. Každý den probíhají táborové služby a noční hlídky, na které se děti vždy těší. Samozřejmostí byla i noční bojová hra. Nejstarší děti mají rády tradiční diskotéku a poslední večer nechyběl táborák na rozloučenou. 

Zyth is a New-York-based gym focused on modern workout. From our inception in 2007, we have been serving with more than 10,000 customers.